Get Adobe Flash player

Oznam

 

V nadväznosti na opatrenia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 15.3.2020 týkajúceho sa hrozby šírenia koronavírusu, ako aj povinností zamestnávateľa na ochranu zamestnancov, budeme poskytovať služby zneškodnenia odpadu na skládke Bojná len zazmluvneným podnikateľským subjektom v nevyhnutnom rozsahu.

 

Dočasne sú pozastavené všetky platby v hotovosti za zneškodnenie odpadu v kancelárii skládky v budove Obecného úradu v Bojnej.

 

V Bojnej, 16.3.2020                                                

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. vznikla 1.11.2007 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Jediným spoločníkom je Obec Bojná.
 

Spoločnosť má sídlo:

Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Obecný úrad 201

956 01 Bojná

Predmet činnosti spoločnosti:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je nakladanie s komunálnym a inertným odpadom, najmä prevádzkovanie skládky odpadov.

 

Ďalšie činnosti:

 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • správa obecných budov a zariadení
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
 • administratívne služby
 • prenájom dopravných prostriedkov

 

Orgány spoločnosti:

Valné zhromaždenie – pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva Obecné zastupiteľstvo obce Bojná.

 

Konatelia spoločnosti:

Ing. Eva Balogová

Ing. Zuzana Ortegová

Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

 

IČO: 43 790 909

  DIČ: 2022490767

IČ DPH: SK2022490767