Get Adobe Flash player

 

Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. vznikla 1.11.2007 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Jediným spoločníkom je Obec Bojná.
 

Spoločnosť má sídlo:

Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Obecný úrad 201

956 01 Bojná

Predmet činnosti spoločnosti:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je nakladanie s komunálnym a inertným odpadom, najmä prevádzkovanie skládky odpadov.

 

Ďalšie činnosti:

 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • správa obecných budov a zariadení
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
 • administratívne služby
 • prenájom dopravných prostriedkov

 

Orgány spoločnosti:

Valné zhromaždenie – pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva Obecné zastupiteľstvo obce Bojná.

 

Konatelia spoločnosti:

Ing. Eva Balogová

Ing. Zuzana Ortegová

Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

 

IČO: 43 790 909

  DIČ: 2022490767

IČ DPH: SK2022490767